Ponuka služieb - Geoplus Levoča

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Ponuka služieb

Geometrický plán
– na zameranie novostavby
– na zameranie rozostavanej stavby
– na oddelenie (rozdelenie) pozemkov
– na zriadenie vecného bremena
– na vyňatie z PPF a odňatie z LPF
– na obnovenie právneho stavu

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie stavebných objektov
– vytýčenie stavieb (rodinné domy)
– vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov

Polohopisný a výškopisný plán / Porealizačné zameranie inžinierskych sietí

Pre potreby našich klientov vyhotovujeme polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, na ktorom sa má začať výstavba rodinného domu, alebo rekonštrukcia rodinného domu, prípadne inej stavby. Toto geodetické zameranie slúži ako mapový podklad pre projekt stavby. Projektová dokumentácia sa predkladá k žiadosti o stavebné povolenie.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky